CertyfikatyKontakt
 • Powiększ

  Certyfikat QS

  Niemiecki system QS opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i pasz na wszystkich etapach produkcji począwszy od hodowli po sprzedaż gotowych wyrobów.

 • Powiększ

  Certyfikat halal

  Certyfikat poświadczający, zachowywanie przez firmę Bomadek procedur obowiązujących przy przygotowaniu mięsa halal

 • Powiększ

  Certyfikat QAFP

  Certyfikat Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP

 • Powiększ

  GMP - dobra praktyka produkcyjna

  Wskazuje jakie działania i warunki muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

  Jest to procedura gwarantująca, że wytworzony produkt spełnia wymagania jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności. GMP swym zakresem obejmuje wszystkie obszary produkcji żywności.

 • Powiększ

  GHP - dobra praktyka higieniczna

  To warunki higieniczne, które muszą być spełnione na poszczególnych etapach produkcji i obrotu żywnością, aby było zapewnione bezpieczeństwo żywności. GHP swym zakresem obejmuje:
   

  • higienę osobistą i stan zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji, procesy mycia i dezynfekcji
  • zaopatrzenie w wodę
  • usuwanie odpadów i ścieków
  • kontrole zabezpieczania przed szkodnikami
  • kwalifikacje i szkolenia pracowników
  • konserwację maszyn i urządzeń.

   

 • Powiększ

  System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych

  HACCP to system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (Hazard Analysis and Critical Control Points) To system, który identyfikuje wszystkie zagrożenia zdrowotne (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne) występujące w produkcji żywności, a także środki do kontroli tych zagrożeń. Ma on na celu zapewnienie jakości zdrowotnej produktów spożywczych, żywności bezpiecznej dla zdrowia i życia konsumenta.

  Wdrożony system HACCP jest zgodny z zasadami Kodeksu Komitetu Higieny Żywności (Codex Alimentarius). Stosowanie systemu HACCP prze BOMADEK umożliwia: wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych), lepsze wykorzystanie surowców i składników poprzez ich klasyfikację, wzrost zaufania klientów.

 • Powiększ

  IFS - Międzynarodowy Standard Żywności

  International Food Standard (Międzynarodowy Standard Żywności) w skrócie IFS został opracowany w Niemczech i Francji. IFS opracowany jest dla wszystkich producentów żywności oznaczających produkt marką firmy zgodnie z regulacjami dotyczącymi handlu żywnością i uczestników łańcucha żywnościowego. Standard łączy w sobie wymagania zawarte w ISO 9001 i HACCP.

  Standard IFS:

  • zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi
  • stwarza jednolite wymagania dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego
  • ustanawia określone zasady i podstawy do certyfikacji firm dostarczających produkty do sieci handlowych


  Dzięki IFS BOMADEK:

  • zyskał dowód o produkcji bezpiecznych wyrobów wysokiej jakości,
  • otworzył drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zwiększył zaufanie konsumentów i handlowców, dla których bezpieczeństwo i jakość produktu

   

   

   

 • Powiększ

  BRC - Global Standard

  BRC Global Standard – Food to standard opracowany w Wielkiej Brytanii w 1998 roku przez liderów British Retail Consortium w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom.

  Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność. Zastosowanie BRC wpływa na poprawę jakości oraz spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Standard BRC jest stosowany przez dostawców na całym świecie (Europa, Afryka, Środkowy i Daleki Wschód, Azja, Australia, Ameryka Płn. i Płd.).

  Standard BRC:

  • zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi
  • stwarza jednolite wymagania dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego
  • ustanawia określone zasady i podstawy do certyfikacji firm dostarczających produkty do sieci handlowych

   


  Standard BRC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary bezpieczeństwa żywności i legalności produktu. Definiuje szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego.
  Dzięki BRC BOMADEK:

  • uzyskał dowód o produkcji bezpiecznych wyrobów wysokiej jakości,
  • otworzył drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zwiększył zaufanie konsumentów i handlowców, dla których bezpieczeństwo i jakość produktu jest najważniejsze
  • zapewnił ciągłe doskonalenie się firmy.

   

   

„BOMADEK” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 16
66-132 Trzebiechów

 

Centrala:
tel. 48 (68) 351 41 29
tel. 48 (68) 351 40 85
tel. 48 (68) 603 709 801
tel. 48 (68) 693 362 422
email: biuro@bomadek.com.pl

 

Dział sprzedaży kraj:
tel. 48 (68) 351 41 25
fax 48 (68) 352 82 06
email: martyna.sledz@bomadek.com.pl
email: alicja.skorupinska@bomadek.com.pl